Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.11.2015 16:08 - ЗЛОВЕЩИТЕ МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА УБЕЖДЕНИЯ - ИЛИ ЗАЩО НЕ СА ВИНОВНИ РЕЛИГИИТЕ
Автор: magicktarot Категория: Други   
Прочетен: 1611 Коментари: 0 Гласове:
8image


В човешкия свят, който почти никак не прилича на човешки, всъщност няма религия, която да проповядва омраза към човека.

Към човека – какъвто и да е той, каквито и системи от убеждения да има, какъвто и начин на живот да води.

 

НЯМА СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ, КОИТО ДА ПРОПОВЯДВАТ ОМРАЗА КЪМ ЧОВЕКА.

 

НЯМА СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ, КОИТО ДА ПОДТИКВАТ КЪМ УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕКА.

 

Тук няма да правя разбор, анализ и синтез „що е религия“ - повечето знаем.

 

Знаем също, че всяко духовно учение, което се е превърнало в религия, се базира на определени знания и постулати, пуснати Свише. Тези знания са ЗАПИСАНИ. Писменото слово е този вид слово, който служи за две неща: 1) да дава наготово тези знания на съвременните човеци, 2) както и да ги дава на тези, които живеят в друго време.

 

Писменото слово е МОСТ МЕЖДУ ВРЕМЕНАТА И ПРОСТРАНСТВАТА. То гарантира, че Знанието винаги ще бъде на разположение на човека. Независимо кога той е станал част от Човечеството. Човечеството е Един Човек. Този Човек разполага с всички знания, постигнати досега от същия този Човек. Човечеството, този Човек – не е ограничено в дадено пространство-време – Този Човек е Безвремеви и Бепространствен. Той е ВИНАГИ-И-НАВСЯКЪДЕ. Не са бабини деветини или пожелателни фантастики твърденията, че

 

ЗА ЧОВЕШКИЯ ДУХ НЯМА ГРАНИЦИ.

 

Нито пространството, нито времето са ограничаващи. Защото го има ПИСМЕНОТО СЛОВО.

 

ПИСМЕНОТО СЛОВО е този велик и Божествен Код, който помага на безпросветния човек да стане просветен. Да се просветли. ПРОСВЕТЛЕНИЕТО не е фантастичното събитие, което ще те направи велик владетел на Света. ПРОСВЕТЛЕНИЕТО е, когато Ти самият допуснеш Светлината в себе си. ПИСМЕНОТО СЛОВО е тази Светлина, а СВЕЩЕНИТЕ СЛОВА са извечната Божествена Светлина, която е била, е и ще бъде. Тази Божествена Светлина не може, а и не иска да насилва никого да я допуска в себе си – Волята, т.е. Желанието, придружено от Действие – е в Човека. Той, роден безпросветен, има Волята да се просветли. Има и всички дадености за целта.

 

Единственото, което е нужно, е този, роден безпросветен, човек, да пожелае да се просвети. Никоя сила във Вселената не може да го спре, ако той пожелае. Сега е модерно Бог да бъде наричан Вселената, затова ще пиша за малко за Нея в този абзац. Вселената е предоставила на родения безпросветен човек Божествения Код. За да се просветли – достатъчно му е да познае Божествения Код – т.е. да прочете / чуе Свещените Писания. Вселената му ги е дала.

 

Преди време на безпросветния човек му е било почти невъзможно да възприеме ОТ РАЗ, че

 

БОГ Е В НЕГО.

 

Че Бог не е някаква отделна Сила, или Личност, която стои „някъде там горе“, и наблюдава и управлява всичко. Дуализмът е изключително силен и разпространен. Но по-силна от него е Светлината.

 

СВЕТЛИНАТА Е ЕДНА.

 

Тя има много спектри, но всички те са Светлина.

 

Дуализъм, най-общо казано, е разделянено на Вселената на субект и обект, на наблюдател и наблюдавано. Отвъд дуализма – наблюдателят и наблюдаваното са едно, едно неделимо „не-нещо“. Дори думата „не-нещо“ е неправилна –но езикът, словото, то също е дуалистично творение – и съответно не може да обясни качествено „що е ЕДНО“. Защото, когато всичко е Едно – такова нещо „нещо“- няма. „Нещо“-то е „нещо“, защото съществуват други неща – и то се отнася към тях, и съществува, само защото ги има и тях. Когато човек получи НЕДУАЛИСТИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ – той не се чувства отделен от Вселената, от Бог, от другите- той преживява пряко ЕДНОТО, ЕДИННОСТТА.

 

Ето какво казва ЛАНКАВАТАРА СУТРА за дуализма (двойнствеността) и недуализма (единствеността):

 

„От друга страна,  Махамати, какво означава „двойнственост“? Това значи, че светлина и сянка, късо и дълго, черно и бяло са относителни понятия, а не независими едно от друго, каквито са нирвана (абсолютното) и самсара (относителното), всички неща са не-две. Няма нирвана, освен там, където има самсара и няма самсара, където няма нирвана, защото състоянието на съществуване няма взаимно изключващ се характер. Затова се казва, че всички неща са недвойнствени.“ (Suzuki, The Lankavatara Sutra, p. 67 – 68)

 

Кен Уилбър е открил и обяснил спектрите на съзнанието много разбираемо – великият Уилбър представя и човешкото съзнание като спектър. (вж. знаковата книга на Кен Уилбър „Спектър на съзнанието.) Там той прави великолепен и достъпен за всеки ум разбор на съществуващите религии и учения, както и на различните течения в психологията в съвремието ни. Когато човек вникне в спектралността“ на нещата, ще разбере, че всеки метод, всеки Път, всеки вид религиозни писания, всеки вид психология са правилни – и не отричат другите подобни. Просто едните се отнасят за един диапазон от Спектъра, а другите – за друг. Религиите, сами по себе си – най-често представляват ръководства, които водят следващия ги човек до най-висшата част от Спектъра (като същевременно дават и насоки за справяне с всички други части от спектъра на Съзнанието). Това за религиите е моя постановка, не го цитирам от Уилбър. Тук няма да правя разбор и на Уилбъровия СПЕКТЪР, само съвсем схематично ще обясня с един пример, за да бъде разбрана тази спектралност и да стане ясно, защо и ападните, и източните методи на психологията са еднакво валидни и стойностни. Съзнанието на човека Е СПЕКТЪР, който има няколко нива: Его-ниво, Етно-ниво,  Ниво на Разума. На его-нивото човек се справя с ежедневия си живот в материалния свят. Ако той има  някакви проблеми със своето его – животът му в света на материалното, няма да бъде качествен и щастлив. Този човек вероятно ще потърси помощ от „западен психолог“ – който да му помогне да си излекува егото, и съответно – да придобие по-качествен и стойностен за самия него си живот. Ако такъв човек бъде изпратен, например да практикува Йога или Дао – той, вероятно, няма да подобри с това състоянието на своето его, ще продължава да не е щастлив и удовлетворен - и накрая ще обяви, че „йога е шарлатанство, което не върши никаква работа“. А всъщност просто се е опитвал да въздейства на една част от спектъра на своето съзнание, с методи, предназначени за развиване на съвсем друга част от този спектър. По същия начин – ако човек има проблеми с ЕТНО-НИВОТО на съзнанието си – то тогава той не е добре поставен в своето общество, в социума. И в такива случаи също помагат различните течения на западната психология и религия. Но, ако човек има духовни нужди, ако той се чувства неудовлетворен в света, в който живее, независимо че е добре и в материално, и в социално отношение – то вероятно този човек има нужда от развиване или лечение на Нивото на Разума – тогава Йога би му помогнала.

 

Познанието и начинът за познаване на Вселената са два вида: символен и пряк. Символният използва символи или знаци, обозначаващи нещата, за да може познаващият да ги разбере. Думите или СЛОВОТО – също е вид символно познание и познаване. ДУМАТА НЕ Е НЕЩОТО. Думата служи за да доведе до съзнанието знанието  за даденото нещо – но те НЕ Е нещото. Картата не е територията (Алфред Коржибски). Писменото слово също е вид символно познаване – то е КОД, който НЕ Е САМИЯТ БОГ, не е самата Вселена – но може да накара Съзнанието да ПРЕЖИВЕЕ БОГ, ДА ПРЕЖИВЕЕ ВСЕЛЕНАТА. Свещените слова на религиите имат точно тази цел – никаква друга. Свещените писания, бидейки своеобразни „кодове на Знанието“, са тези агенти, които могат да предизвикат в непросветленото съзнание да навлезе ПРОСВЕТЛЕНИЕТО. Свещените Писания, макар и само символи, обозначаващи Реалността, могат да предизвикат процес, в който нашето съзнание ще се преживее самото себе си като Реалността. И ще разбере, че Висшият Разум и самото То – са едно и също нещо. Това е просветлението. Това е и просвещаването. Просветата…

 

„Разумът, макар и изначално чист по същността си, е придружен от невежество. Омърсен от невежеството, се заражда оскверненото състояние или ниво на Разума. Но, макар и осквернен, Разумът по същността си е вечен и неизменен. Само просветлените могат да разберат това.

Същинската природа на Разума неизменно остава отвъд мислите. Затова тя се определя като „неизменна“. Когато единственият Свят на Реалността трябва тепърва да бъде осъзнаван, Разумът изглежда променяем и не в пълно единство.  Внезапно се появява една мисъл: това се нарича невежество.“ (това са дума на Асварагоша от сутрата „Събуждане на вярата“).

 

А ето какво пише в Ланкаватара Сутра за езика, за словото:

 

„Езикът, Махамати, не е окончателната истина. Това, което може да се опише от езика, не е окончателната истина. Защо? Посредством речта можем да се докоснем до истината, но думите сами по себе си не са истината. Тя е самоосъществяване, което мъдрият преживява вътрешно, чрез своето недуалистично прозрение и не принадлежи към царството на думите, дуалистичността или интелекта… Светът не е нищо друго, освен Разум… Всичко е Разум.“

 

Лошото е, че повечето безпросветни човеци са априори убедени, че самите те не биха могли да разберат СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ – затова се налага някой да им ги тълкува. Да им ги даде „сдъвкани и смляни“, готови за употреба. Е, това сдъвкване и смилане унищожава напълно свойствата на ПЪРВИЧНОТО СЛОВО.


Затова и не е никак странно, че

 

ОГРОМЕН ПРОЦЕНТ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ РЕЛИГИИ НЕ ПОСТИГАТ ПРОСВЕТЛЕНИЕ…

 

Повечето човеци НЕ ЧЕТАТ свещените писания – а слушат и четат това, което им казват други техни събратя, които се водят ВЕЩИ, ПОЗНАВАЩИ ПИСАНИЯТА…

 

От пръв поглед е видно какво се случва в този случай:


Продължението и цялата статия: ТУК

...
Гласувай:
8
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: magicktarot
Категория: Забавление
Прочетен: 2123509
Постинги: 353
Коментари: 5567
Гласове: 14889